LVI-suunnittelu on iso kokonaisuus

Rakennuksen LVI-järjestelmä sisältää huipputekniikkaa ja vaikuttaa ratkaisevasti asumismukavuuteen ja käyttökustannuksiin sekä rakennuksen jälleenmyyntiarvoon. LVI-tekniikka on kehittynyt valtavin harppauksin ja aina laatu ja käyttökustannukset eivät mene laitteiden hintojen suhteessa.

LVI-suunnittelijalta edellytetään erilaisten järjestelmien hyvää osaamista ja Teille sopivien ratkaisujen tarjoamista. Usein vähän kalliimman järjestelmän valinnalla säästetään asennus- ja käyttökustannuksia. Suunnittelijan tulee ehdottaa järkevimmät vaihtoehdot rakentajan valittavaksi.

LVI-suunnittelijalla tulee olla myös asennuskokemusta, jotta pystyy arvioimaan erilaisten järjestelmien asennettavuutta ja huoltoystävällisyyttä. Asennuskokemus edesauttaa jo suunnittelupöydällä vaikeimpien kohtien ratkaisua. Asennuskokemuksen lisäksi suunnittelijalla tulee olla LVI-teknikon tai insinöörin koulutus ja suunnittelijalla kannattaa olla kokemusta nimenomaan pienkohteiden suunnittelusta.

LVI-suunnitelmat tulee laatia välittömästi rakennusluvan saamisen jälkeen ja samalla tulee valita kvv- ja iv-työnjohtaja. Ennen kuin piirustukset on hyväksytetty viranomaisilla, ei asennuksia kannata aloittaa. Usein vaaditaan LVI-aloituskokous.

LVI-suunnittelija tarvitsee suunnitelmien laatimiseen:

- pohja- ja leikkauspiirustukset sekä asemakuvan dwg-muodossa

- värillisenä katukorkeus/kunnallistekniikkaliittymäkartan.

- pohjan ja perustuksien korkeustasot ja leikkauskuvat

- rakentajien nykyiset yhteystiedot sekä rakennuspaikan tiedot

Kun valitset suunnittelijaa, arvosta sitä, että saat samalta kumppanilta myös työnjohto, materiaali ja asennuspalvelut!