Kvv- ja iv-työnjohto palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ja sen viittaamissa rakentamismääräyskokoelmissa edellytetään pätevien valvojien käyttämistä. Rakentamismääräyskokoelma ja rakentamisen standardit kiristyvät ja muuttuvat koko ajan. Jatkuvasti tulee tarjolle uusia järjestelmiä ja tuotteita. Tänä päivänä ei kukaan yksittäinen ammattilainen hallitse hyvin koko rakentamisen kenttää, ei edes omakotitaloissa. Siksi tästä velvollisuudesta selviää helpoiten tilaamalla suunnittelut ja valvonnat pätevältä yritykseltä ja käyttämällä myös asennuksissa päteviä kokeneita yrityksiä.

Itse kannattaa tehdä sen, minkä ammattinsa puolesta osaa ja mitä normaali päivätyönsä puolesta ehtii. Käytännössä rakennustyömaan yleissiisteydestä, telineistä, valaistuksesta, työmaasähköstä, jätehuollosta, tarvikkeiden suojauksista huolehtimisen lisäksi aikaa ei yleensä jää kuin yksinkertaisiin väliseinä-, eristys- ja levytystöihin. Erikoistöitä tehtäessä kannattaa laskea se, että ellei itse ole ammattilainen, menee aikaa 2-3 kertaa enemmän kuin ammattilaiselta ja jälki ei välttämättä ole yhtä hyvää.

Vastuu rakentamisesta säilyy myös kun rakentaja myy kohteen aikanaan eteenpäin. Jos rakennuksessa ilmenee vikoja, jotka johtuvat rakennusajan virheistä, on myyjä velvollinen osallistumaan korjauskustannuksiin.

Tyypillisimpiä vikoja on salaojituksen väärä paikka (liian korkealla), painunut piha ja sen myötä menetetyt kallistukset tai liitokset aukeavat, kondenssieristyspuutteet (vesi valuu esim. liesikuvun taakse) ja vuotavat putkikytkennät.

Yksinkertaisin tapa välttää nämä virheet on, että asennetaan salaojat vähintään 10 cm alle anturan alimman tason ja riittävällä kallistuksella viedään eteenpäin. Käytännössä tämä edellyttää, että karkean louhoksen päällä pitää olla hienompi soratäyttö n. 300 mm anturan alla. Vesipuolen- ja viemäripuolen töissä kannattaa käyttää virallista LVI-liikettä. Kanavaeristykset on tehtävä erityisellä huolella ja iv-koneen kondenssiletku on kytkettävä viemäriin. Jos on tuulettuva alapohja on huolehdittava sen riittävästä tuuletuksesta myös talvella. Eniten home- tai lahovikoja on rossipohjaisissa puurakenteisissa alapohjissa.

Päteväksi todetuista kvv- ja iv-työnjohtajista löytyy lista rekisteriä ylläpitävän FISE:n sivuilta www.fise.fi/ -> Päteväksi todetut henkilöt -> Työnjohto -> Uudisrakentaminen ->-> Työnjohto ja siellä erikseen kohdat IV-työnjohto ja kvv-työnjohto. Omakotitaloissa riittää vaatimusluokka A ja B, vaatimattomimmissa lomarakennuksissa luokka C. Rakentaja on itse yksinään vastuussa siitä, että käyttää päteviä valvojia. Viranomaisten suorittama valvonta ja työnjohtajien hyväksyntä ei siirrä vastuuta rakentajalta viranomaisille. Päteväksi todetuilla on alan riittävä koulutus, omakohtainen asennuskokemus sekä riittävästi suoritettuja kursseja sekä annettu näyttö alansa osaamisesta. Sitä parempaa näyttöä rakentaja ei voi muualta saada. Työmaahallinnon helpottamiseksi kannattaa kvv- ja iv-työnjohtajaksi valita sama henkilö.

Kvv- ja iv-työnjohtaja kannattaa nimetä pian rakennusluvan hakemisen jälkeen. Useissa kunnissa vaaditaan kvv- ja iv-työnjohtajan koollekutsumaa LVI-aloituskokousta, mitä ennen LVI-töitä ei saa aloittaa. Usein pohja- ja pihaviemäreitä asennetaan pian alkukaivuutöiden jälkeen.

Rakentajan on kutsuttava kvv- ja iv-työnjohtaja tekemään tarkastukset kaikista peittyvistä asennuksista. Tiettyihin katselmuksiin kvv- ja iv-työnjohtaja kutsuu kunnan viranomaiset mukaan. Mikäli rakentaja ei kutsu työnjohtajaa jää vastuu rakentajalle. Tarkastukset kannattaa pitää sellaisissa vaiheissa, missä korjauksien teko on vielä helppoa.

Kun valitset työnjohtajaa arvosta sitä, että saat samalta kumppanilta myös suunnittelu, materiaali ja asennuspalvelut!